PHONE:
(402) 735-7584

 ADDRESS:
2316 Hwy 69, Gresham, NE

Inventory

1969 CHEVROLET C60 For Sale In Gresham, Nebraska

1969 CHEVROLET C60 at www.tonnigesmotors.com1969 CHEVROLET C60 at www.tonnigesmotors.com
All
Photos
Videos

For Sale Price:$4,250

Description

1969 Chevy C60, 366, 5x2 Trans., 18' Box & Hoist, Pusher